UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

Uzturēšanās atļauja Latvijā

Latvijas Republika ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalsts. Uzturēšanās atļauja Latvijā ietver jebkuras Šengenas konvencijas valsts apmeklēšanu bez vīzas. Pagaidu uzturēšanās atļauja ar termiņu līdz pieciem gadiem ļauj uzturēties Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā perioda ierobežojumiem (no 1 līdz 365 dienām gadā), kā arī Šengenas konvencijas valstīs ne ilgāk kā 90 dienas 6 mēnešu periodā. Spēkā esošie Latvijas migrācijas likumi paredz katru gadu apstiprināt pagaidu uzturēšanās atļauju ar mērķi kontrolēt to, kā ārvalstnieks ievēro investīciju noteikumus, uz kuru pamata ir saņemta atbilstīga uzturēšanās atļauja.

PAMATOJUMI, LAI INVESTORI SAŅEMTU
PAGAIDU UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU:

Nekustamā īpašuma iegāde Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, kā arī Latvijas Republikas nozīmes pilsētās par summu, kas nav mazāka par 250 000 eiro.

Pagaidu uzturēšanās atļauja attiecas arī uz investora ģimenes locekļiem (sievu/vīru un nepilngadīgajiem bērniem).

LAI IEGŪTU UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU LATVIJĀ,
IEGĀDĀJOTIES ĪPAŠUMU, JĀŅEM VĒRĀ VAIRĀKI NOSACĪJUMI:

 • Nekustamais īpašums ir jāiegādājas no Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas vai fiziskās personas, kura ir Latvijas iedzīvotājs vai ES pilsonis, vai persona, kurai ir spēkā esoša uzturēšanās atļauja Latvijā
 • Nekustamā īpašuma iegādes vērtībai ir jābūt vienādai ar likumā noteikto minimumu vai lielākai par to
 • nekustamā īpašuma iegādes apmaksa ir jāveic ar bezskaidras naudas pārskatījumu
 • arī nekustamā īpašuma kadastra vērtībai ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām

PRIEKŠROCĪBAS

Uzturēšanās atļauja Latvijā nozīmē to, ka pēc tās saņemšanas jūs kļūstat par Eiropas (Eiropas Savienības) uzturēšanās atļaujas īpašnieku. Ja jums ir atļauja uzturēties Latvijā, varat ceļot pa Eiropu un dzīvot Latvijā bez ierobežojumiem.

Uzturēšanās atļauja Latvijā garantē brīvību dzīvei Eiropā. Šis dokuments ārvalsts pilsonim piešķir tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktā laika periodā (pagaidu uzturēšanās atļauja Latvijā) vai pastāvīgi (pastāvīgas uzturēšanās atļauja Latvijā).

 1. Pēc uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanas varat brīvi pārvietoties Eiropas Šengenas valstu teritorijās.
 2. Uzturēšanās atļauja Latvijā sniedz iespēju pastāvīgi dzīvot Latvijas teritorijā, kā arī līdz 90 dienām uzturēties pārējās Eiropas Šengenas konvencijas valstīs.
 3. Uzturēšanās atļauja Latvijā atšķirībā no citām Eiropas valstīm nepiemēro obligātu prasību par minimālo uzturēšanās periodu.
 4. Ja jums ir uzturēšanās atļauja Latvijā, varat veikt uzņēmējdarbību kā pilntiesīgs Eiropas iedzīvotājs Eiropas valstī, kurā ir liberālāki nodokļu likumi.
 5. Uzturēšanās atļauja Latvijā ārvalsts pilsonim nodrošina sociālās garantijas, darba iespēju, iespēju mācīties, izmantot Eiropas kvalitātes medicīniskos pakalpojumus, kā arī noformēt ielūgumus citām personām Eiropas Šengenas vīzu saņemšanai.
 6. Uzturēšanās atļauja Latvijā nodrošina tiesības nepilngadīgu bērnu bezmaksas apmācībai Latvijas valsts skolās, tostarp krievu valodā.
 7. Ja jums ir uzturēšanās atļauja Latvijā, nav obligāti jāizbrauc ārpus Eiropas (Šengenas zonas), lai veiktu ikgadējo reģistrāciju, un jāiesniedz pase.
 8. Uzturēšanās atļauja Latvijā ļauj ārvalstu pilsonim vienkāršāk iebraukt citās valstīs, kuras neaptver Eiropas Šengenas konvencija, piemēram, Anglijā, ASV un Kanādā, kā arī ļauj noformēt vīzas šo valstu vēstniecībās Latvijā.
 9. Kad pagājis piecu gadu periods, uzturēšanās atļauju Latvijā var pagarināt vēl uz pieciem gadiem vai saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā.
 10. Latvijā ikdienas dzīvē var plaši izmantot krievu valodu.
 11. No Latvijas bez pārsēšanās var aizlidot uz visām lielākajām Eiropas pilsētām.
 12. Uzturēšanās atļauja Latvijā sniedz iespēju Latvijā iegādāties un reģistrēt automašīnas, kuterus un jahtas, kā arī saņemt Eiropā un citās valstīs derīgu vadītāja apliecību.