13. oktobris 2015

Kopējās investīcijas komerciālajā nekustamajā īpašumā šī gada pirmajā pusē

Kopējais investīciju apjoms komerciālajā nekustamajā īpašumā Baltijā 2015. gada pirmajā pusē pārsniedza 574 milj. eiro, salīdinājumā ar pagājušā gada 422 milj. eiro, tajā pašā laika periodā.

Ir sagaidāms, ka līdz gada beigām investīciju apjoms sasniegs rekordaugstu līmeni. Norādītie ieguldījumi ietver komerciālo īpašumu, izņemot attīstības objektus un zemes gabalus, kuru pārdošanas cena ir augstāka par 0.4 milj eiro.


Darījumi ar nekustamo īpašumu
 

dalīties: