22. septembris 2014

Zemes reforma beidzās

Septembrī Latvijas Centrālā zemes komisija pieņēma pēdējo lēmumu par nekustāmā īpašuma tiesību atzīšanu bijušajiem īpašniekiem. Process bija sarežģīts. Reforma aizsākās 1990. gadā, tās mērķis bija atgriezt zemes īpašniekiem zemes gabalus, kuri bija viņu īpašumā līdz 1940. gada 21. jūlijam- līdz nacionalizācijas brīdim. Vēl viens reformas mērķis- nodrošināt citiem Latvijas iedzīvotājiem iespēju iegūt zemi īpašumā un mainīt to lietošanas mērķi, saskaņojot to ar tirgus ekonomiku.

Pašreiz Latvijā, pateicoties zemes reformai, ir vairāk kā 745 tūkst. zemes īpašnieku.

Zeme Latvijā

 

dalīties: