01. maijs 2014

Saskaņots ciemata „Langstiņmuiža” detālplānojums

Garkalnes novada dome 2014. gada 29. aprīļa sēdē apstiprināja detālplānojumu ciemata „Langstiņmuiža” zemes gabalam, kadastra numurs 8060 007 0173, (lēmums (protokola 7.8. punkts)).

Jūlija sākumā ciemata „Langstiņmuiža” teritorijā sāksies meža izciršana un zemes darbi.

Pirkt zemi Langstiņos
 

dalīties: