27. janvāris 2014

Saskaņots ciemata „Berģu skati” detālplānojums

Garkalnes novada dome 2014. gada 24. janvāra sēdē apstiprināja detālplānojumu zemes gabalam, kas atrodas adresē Lietus iela 12, kadastra numurs 8060 011 0244, un „Saktas”, kadastra numurs 8060 011 0245 (lēmums (protokola 2.9. punkts)).

Marta vidū ciemata „Berģu skati” teritorijā sāksies meža izciršana un zemes darbi.

Pirkt zemi Berģos
 

dalīties: