03. Мarts 2015

Latvijas iedzīvotāji vēlas iegādāties privātmāju

Apmēram divas trešdaļas (67%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, kuri ir ekonomiski aktīvi tuvākajā nākotnē vēlētos iegādāties nekustamo īpašumu. Saskaņā ar pētījumu, ko veica nekustamo īpašumu kompānija Ektornet un pētniecības kompānija TNS, tika noskaidrots, ka tie, kas vēlētos iegādāties nekustamo īpašumu bieži vien plāno vai vēlas iegādāties privātmāju pilsētā (37%) vai lauku apvidos (31%).

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka respondentu viedoklis ievērojami atšķiras, atkarībā no viņu dzīvesvietas. Salīdzinot respondentu atbildes, kas dzīvo Rīgā un, kas ārpus Rīgas, var secināt, ka rīdzinieki salīdzinoši biežāk vēlētos iegādāties nekustamo īpašumu (78%).

Pirkt māju

 

dalīties: