16. aprīlis 2014

Ciemata „Berģu skati” infrastruktūras attīstība

15. aprīlī tika sākti darbi uzņēmuma „Rīgas ūdens” ūdensvada un kanalizācijas, kā arī uzņēmuma „Latvijas Gāze” gāzesvada pievadei ciemata „Berģu skati” teritorijā. Jūlija sākumā plānots ievilkt uzņēmuma „Lattelecom” ātrgaitas internetu un veikt darbus ciemata iekšējās teritorijas apgaismojuma ierīkošanai.

Pirkt zemi Berģos
 

dalīties: